Disinflex

Prevažná časť zariadenie je vyrobená z nehrdzavejúceho materiálu – nerez. Zariadenie tvorí nerezová základňa v ktorej je umiestnená nádoba s prípravkom, batéria, elektronika a stĺpová časť so sústavou rozprašovacích trysiek.

Kategórie:

Popis

Zariadenie na rozprašovanie tvorí jeden alebo dva stojany s výškou 1,9 metra, v nich je umiestnená sada trysiek, ktoré rozprašovaním vytvárajú jemnú aerosólovú hmlu, ktorá dopadá na oblečenie a obuv. Zariadenie rozprašuje Vami zvolený prípravok. Počas 5 – 7 sekúnd dokáže eliminovať baktérie a vírusy na odeve jedného človeka. Na jedno naplnenie tým činom pripadá približne 100 až 300 osôb. Čas rozprašovania si môže užívateľ nastaviť podľa vlastnej potreby. Prípravok do zariadenia pre likvidáciu COVID – 19 a iných patogénov ako aj použitie zariadenia určí hygienik alebo osoba, ktorá je na to oprávnená. Zariadenie je učené pre širokú škálu zariadení a prevádzok, od zdravotníckych zariadení cez výrobné prevádzky v automobilovom priemysle a výrobe až po nákupné centrá.

Výrobca zariadenia nezodpovedá za spôsob a miesto požitia zariadenia ako aj za dezinfekčný prípravok prípadne iný prípravok, ktorý je v zariadení použitý.

V záujme ochrany osôb by mal každý prevádzkovateľ osloviť príslušné úrady, hygienikov alebo osoby poverené za bezpečnosť prevádzky pred spustením prevádzok a ochrániť pracovníkov a osoby pred šírením nákazy a predísť možnému šíreniu nákazy a možným právnym sporom.

Výrobky sú certifikované CЄ, výroba spĺňa normu ISO.

Objednavkový formulár