Disinflex Pro

Zariadenie je vyrobené z hliníkových profilov, plastu a nehrdzavejúceho materiálu – nereze. Tvorí ho vozík, v ktorom je umiestnená nádoba s prípravkom, batériou a elektronikou. Súčasťou vozíka je aj rozprašovacia pištoľ a skladacia stĺpová časť so sústavou rozprašovacích trysiek. K prístroju je možné dokúpiť horizontálne rameno.

Kategórie:

Popis

Zaradenie je vozík, v ktorom je umiestnená nádoba s prípravkom, batéria, elektronika. Súčasťou vozíka je aj rozprašovacia pištoľ a skladacia stĺpová časť so sústavou rozprašovacích trysiek, ktoré rozprašovaním vytvárajú jemnú aerosólovú hmlu. Aerosólová hmla dezinfikuje objekty. Obsluha zariadenia ťahá vozík v priestore, ktorý dezinfikuje, a ručnou pištoľou dezinfikuje ťažko dostupné miesta. Prístroj je vhodný na dezinfekciu interiérov autobusov, vlakov, lietadiel, výrobných a kancelárskych priestorov a dezinfekciu nemocničných zariadení. Prípravok pre likvidáciu COVID – 19 a iných patogénov ako aj použitie zariadenia určí hygienik, alebo osoba, ktorá je na to oprávnená. My Vám vieme odporučiť nášho partnera, ktorý Vám presne pripraví dezinfekčný prípravok. Použitie prístroja a dezinfekčného prípravku závisí od typu prevádzky (výrobné prevádzky, kancelárske priestory, nákupné centrá a pod.).

K prístroju je možné dokúpiť horizontálne rameno.

Výrobca zariadenia nezodpovedá za spôsob a miesto požitia zariadenia ako aj za dezinfekčný prípadne iný prípravok, ktorý je v zariadení použitý.

V záujme ochrany osôb by mal každý prevádzkovateľ osloviť príslušné úrady, alebo hygienikov, alebo osoby poverené za bezpečnosť prevádzky pred spustením prevádzok a ochrániť pracovníkov a osoby pred šírením nákazy a tak predísť možnému šíreniu nákazy a následným možným právnym sporom.

Výrobky sú certifikované CЄ, výroba spĺňa normu ISO.

Objednávkový formulár